ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(Distance Learning)
 


Μαθηματικά

Διατεταγμένα Ζεύγη  (Β' Γυμνασίου)

Η ευθεία y = αχ+β  (Γ΄ Γυμνασίου)


 


Γα
λλικά

Bonjour de France  (Β΄ Γυμνασίου)

Il pleure dans mon coeur  (Γ΄ Γυμνασίου)

Mon enfance  (Γ΄ Γυμνασίου)

Déjeuner du matin  (Γ΄ Γυμνασίου)
 

 

Φυσική

Η έννοια της Πίεσης  (Β΄ Γυμνασίου)

Η έννοια ΔΥΝΑΜΗ  (Β΄ Γυμνασίου)