ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-16

ΤΑΞΗ Α΄
Τμήμα Α1
Τμήμα Α2
Τμήμα Α3
 

ΤΑΞΗ Β΄
Τμήμα Β1
Τμήμα Β2
Τμήμα Β3
 

ΤΑΞΗ Γ΄
Τμήμα Γ1
Τμήμα Γ2
Τμήμα Γ3
Τμήμα Γ4