Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.ΣΕΠ)
 

 

Καλωσορίσατε στο ΓΡΑΣΕΠ  του 1ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου

Υπεύθυνη: Σουφλιά Σωτηρία (ΠΕ15)

  

Το ΓΡΑ.ΣΕΠ του 1ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου άρχισε να λειτουργεί από το σχολικό έτος 2005-2006, βάσει του υπ’ αριθ. 123160/Γ7/2-11-2004 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ, στα πλαίσια της κατηγορίας πράξεων 2.4.1.α «Ενίσχυση των δομών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού».

Η ίδρυση του ΓΡΑ.ΣΕΠ στο σχολικό χώρο αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού προς τους μαθητές.

 

Το Γραφείο ΣΕΠ : 

Απευθύνεται: 

·        Σε μαθητές

·        Σε γονείς

·        Σε κάθε νέο και νέα

 Διαθέτει 

Προσφέρει 

Συνεργάζεται με:

·        Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Αλίμου

·        Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

·        Το ΥΠΕΠΘ

·        Φορείς της περιοχής

·        Την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Υπεύθυνη του Γραφείου ΣΕΠ είναι η Καθηγήτρια-Σύμβουλος ΣΕΠ κ. Σωτηρία Σουφλιά (ΠΕ15) με ειδίκευση στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (επιμόρφωση σε ΑΕΙ), η οποία στηρίζει την εφαρμογή του ΣΕΠ στη σχολική μονάδα, όπου ανήκει.

Το Γραφείο ΣΕΠ του 1ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου στεγάζεται στο Ισόγειο του 1ου Ενιαίου Λυκείου Π. Φαλήρου και λειτουργεί καθημερινά .