Πρόγραμμα Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

στο 1ο Γυμνάσιο Π. Φαλήρου
 

 


Στο  Σχολείο  μας,  για πέμπτη συνεχή χρονιά, πραγματοποιείται  στο   Εργαστήριο  Πληροφορικής πιλοτικό Πρόγραμμα Ενδοσχολικής  Επιμόρφωσης   με  αντικείμενο   την  αξιοποίηση των Νέων  Τεχνολογιών  της  Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Σχολείου. Το  Σχολείο μας διαθέτει  ένα  πλήρως συγκροτημένο Εργαστήριο  Η/Υ και καθηγητές που έχουν τη διάθεση και τις δυνατότητες να ασχοληθούν με το θέμα.

Οι επιμορφωτικές  συναντήσεις  πραγματοποιούνται  εντός   του σχολικού  ωραρίου,  σε ώρες  καθορισμένες από  το  Σχολείο  μας, δύο ώρες την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Λειτουργούν τρία τμήματα  με καθηγητές  ειδικότητας:  Φιλολόγων (ΠΕ02), Θεολόγων (ΠΕ01), Αγγλικών (ΠΕ06), Γαλλικών (ΠΕ05), Γερμανικών (ΠΕ07) και Μουσικής (ΠΕ16). Οι  ειδικότητες  αυτές  προτιμήθηκαν  διότι  το  υπάρχον  ψηφιακό  υλικό  είναι  άφθονο, ταξινομημένο, και  απόλυτα   συμβατό  με  το  αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων των ειδικοτήτων αυτών.

Σημειωτέον, ότι το καινοτομικό αυτό Πρόγραμμα αποσκοπεί στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις χρήσης υπολογιστών. Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν και αναπληρωτές, καθώς και ωρομίσθιοι καθηγητές. Η επιμόρφωση των καθηγητών πραγματοποιείται από ειδικά μετεκπαιδευμένο επιμορφωτή με πολυετή εμπειρία στην επιμόρφωση ενηλίκων.

 

Για την υλοποίηση του Προγράμματος συνεργάζονται:

1)      Ο Διευθυντής του Σχολείου κ. Καλύβης Αστέριος (μέχρι το 2007 ο κ. Χόρτης Έκτορας)

2)      Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου Πληροφορικής και υποδ/ντής του Σχολείου κ. Καρακώστας Δημήτριος

3)      Ο Επιμορφωτής Νέων τεχνολογιών κ. Αναστασιάδης Σπυρίδων  


Στόχος του προγράμματος είναι:

  Η επιμόρφωση  στο υπάρχον εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό της ειδικότητας τους.

   Η πραγματοποίηση διδασκαλιών με τη βοήθεια των Νέων Τεχνολογιών μέσα στην Αίθουσα της Πληροφορικής ή στην Αίθουσα Προβολών

   Η απόκτηση γνώσης και εμπειρίας σε καινοτόμες μεθόδους παρουσίασης εκπαιδευτικού υλικού με τις Νέες Τεχνολογίες.

   Η επεξεργασία ψηφιακού υλικού της κάθε ειδικότητας,  για τις προσωπικές εκπαιδευτικές ανάγκες των επιμορφουμένων.

 

Παραδείγματα ψηφιακών μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί:


Μαθήματα Απριλίου 2008
Μαθήματα Μαρτίου 2008

Μαθήματα Φεβρουαρίου 2008
Μαθήματα Ιανουαρίου 2008
Μαθήματα Δεκεμβρίου 2007
Μαθήματα Νοεμβρίου 2007
Μαθήματα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2007

Από το σχ. έτος 2003-2004

Από το σχ. έτος 2004-2005
Από το σχ. έτος 2005-2006
Σχόλια καθηγητών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα