Η πρώτη Ηλεκτρονική Συνεργασία του Σχολείου μας είναι γεγονός!!!

 
 

 

 

 

 

1ο Γυμνάσιο Π. Φαλήρου

Π. Φάληρο, Ελλάδα

 

Scuola Media Statale "Quinto Orazio Flacco"

Marconia, Italia

 

Τίτλος :Ιl Maestro e il Discepolo’ – ‘Ο Δάσκαλος κι ο Μαθητής

Διάρκεια :Ένα σχολικό έτος

Ηλικία των μαθητών: 12 - 14

Γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά

Γνωστικά αντικείμενα: Τέχνη, Πληροφορική, Γεωγραφία, Γλώσσα και λογοτεχνία, Ιστορία και παραδόσεις, Θέατρο, Μουσική, Χορός


Σύντομη περιγραφή:
 


Θα δημιουργηθεί με τη συνεργασία μια παρουσίαση Power Point με θέμα δύο γνωστούς ζωγράφους του 5ου αιώνα π.Χ.: του Πολύγνωτου και του Πίστιτσι, δάσκαλου και μαθητή.  Ο πρώτος έζησε και μεγάλωσε στην Αττική, ο δεύτερος στη Λουκανία. Για την επίτευξη του σκοπού οι δυο ομάδες θα ανταλλάξουν πληροφορίες και θα συνεργαστούν. Το ιταλικό Σχολείο για το Πίστιτσι και το ελληνικό για το Πολύγνωτο. Μέσα από τη συνεργασία αυτή θα αναδειχθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές ανάμεσα στις τόσο όμοιες αλλά και τόσο διαφορετικές χώρες μας από το μακρινό παρελθόν μέχρι σήμερα καθώς και η σύγχρονη επικοινωνία μέσω της νέας σημερινής τεχνολογίας.


Gli alunni dovranno creare in gruppo una presentazione di Power Point su due famosi ceramografi del V sec. A.C.: il pittore di Polignoto e il pittore di Pisticci, rispettivamente maestro e discepolo. Il primo visse ed operò in Attica, il secondo in Lucania. Per essere in grado di fare ciò gli alunni dovranno raccogliere informazioni ed inviarle alla scuola con la quale collaborano: la SMS di Marconia sul pittore di Pisticci, il Ginnasio di Faliro sul pittore di Polignoto. Attraverso questa indagine nel passato remoto dei rispettivi paesi, gli alunni comprenderanno le similitudini e le differenze che da sempre e ancora oggi, grazie ad un più moderno confronto informatico, accomunano due paesi tanto "vicini" eppure così diversi.

 

Στόχοι:


*

1. Να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα μέσα της τεχνολογίας και της επικοινωνίας που μα δίνει τη δυνατότητα το e-Twinning.

2. Να γνωρίσουμε την ελληνική τέχνη της κεραμικής, ιδιαίτερα του 5ου αιώνα π. Χ.

3. Να βρούμε παραδείγματα της τέχνης αυτής, ο καθένας στον τόπο του (επισκεπτόμενοι Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους)

4. Αναζητώντας πληροφορίες για του τόπους καταγωγής

5. Μαθαίνοντας τα μυστικά της ψηφιακής φωτογραφίας και δουλεύοντας με αυτήν.

6. Μαθαίνοντας να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε με συναδέλφους μας στο εξωτερικό

7. Κάνοντας πρακτική εξάσκηση στην Αγγλική γλώσσα.


1. Imparare ad usare gli strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) che offre il sito eTWinning.

2. Conoscere l'arte greca della ceramica con particolare riferimento al V sec. A.C.

3. Trovarne esempi nella propria regione ( visitando musei e siti archeologici) individuandone le peculiarità.

4. Scoprirne il luogo di provenienza ed operare opportuni confronti.

5. Imparare a fare foto digitali e a lavorare con esse.

6. Imparare a lavorare e a comunicare con i parner all'estero

7. Fare pratica della lingua inglese.

 

---